vaccine

แปลว่า


n วัคซีน
ความหมายเหมือนกับ: antibody , antitoxin
คำที่เกี่ยวข้อง: สารต้านพิษ , เซรุ่ม , ภูมิคุ้มกัน
adj เกี่ยวกับวัคซีน