utensil

แปลว่า


n เครื่องใช้ภายในบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: equipment , implement
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องมือ , เครื่องใช้ , อุปกรณ์