ustulate

แปลว่า


adj มีสีคล้ำ
ความหมายเหมือนกับ: blackened , discoloured
คำที่เกี่ยวข้อง: หมอง , ไหม้ , เกรียม
v ไหม้เกรียม
ความหมายเหมือนกับ: scorch
คำที่เกี่ยวข้อง: หมอง , ไหม้ , เกรียม

คำที่มี "ustulate" ในคำ


pustulate vt ทำให้เป็นตุ่มหนอง

pustulate vi เป็นตุ่มหนองค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top