ustulate

แปลว่า


adj มีสีคล้ำ
ความหมายเหมือนกับ: blackened , discoloured
คำที่เกี่ยวข้อง: หมอง , ไหม้ , เกรียม
v ไหม้เกรียม
ความหมายเหมือนกับ: scorch
คำที่เกี่ยวข้อง: หมอง , ไหม้ , เกรียม