usefulness

แปลว่า


n ความเป็นประโยชน์
ความหมายเหมือนกับ: utility , benefit
n ผลดี
ความหมายเหมือนกับ: advantage , benefit
คำที่เกี่ยวข้อง: ผลประโยชน์ , ความได้เปรียบ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top