upward

แปลว่า


adv ทางเหนือขึ้นไป
ความหมายเหมือนกับ: toward
คำที่เกี่ยวข้อง: ทางด้านบน
adj ที่ขึ้นไป

คำที่มี "upward" ในคำ


upwardly adv ทางเหนือขึ้นไป

upwards adv ทางเหนือขึ้นไป

upward slope n การยกระดับ
ความหมายเหมือนกับ: incline

move upwards phrv สูงขึ้น

palm upward adj ซึ่งหงายฝ่ามือออกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top