uproar

แปลว่า


n ความเอะอะ
ความหมายเหมือนกับ: confusion
คำที่เกี่ยวข้อง: ความวุ่นวาย , ความอึกทึกครึกโครม , ความสับสนอลหม่าน
n ความบ้าคลั่ง
ความหมายเหมือนกับ: disturbance
คำที่เกี่ยวข้อง: ความพลุ่งพล่าน , ความโกรธมาก