uprightness

แปลว่า


n พฤติกรรมที่ซื่อตรง
ความหมายเหมือนกับ: honesty , integrity
คำตรงข้าม: dishonesty


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top