upright

แปลว่า


adj ที่ตั้งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: erect , straight
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ตั้งตรง
adv ในสภาพที่ตั้งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: vertically
คำที่เกี่ยวข้อง: ในสภาพที่ตั้งตรง
n การตั้งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: vertical