upper

แปลว่า


adj สูงกว่า
ความหมายเหมือนกับ: higher
คำที่เกี่ยวข้อง: เหนือกว่า
คำตรงข้าม: lower
adj ส่วนบน
ความหมายเหมือนกับ: top , above
คำที่เกี่ยวข้อง: ด้านบน
คำตรงข้าม: under
adj ระดับสูง
ความหมายเหมือนกับ: higher
คำตรงข้าม: lower
n ส่วนของรองเท้าที่อยู่เหนือส้นเท้าขึ้นไป
n ที่นอนชั้นบนของตู้รถไฟ
n ยากระตุ้น
ความหมายเหมือนกับ: stimulants
คำที่เกี่ยวข้อง: ยาม้า
n เหตุการณ์ที่น่าจดจำ
คำตรงข้าม: downer