upholstery

แปลว่า


n เครื่องหนัง ผ้า หรือวัสดุอื่นที่ใช้ทำเบาะหรือตกแต่งบ้าน
ความหมายเหมือนกับ: cushion
n งานทำเบาะ บุนวม หรือหุ้มเบาะ