upholding

แปลว่า


adj (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: aiding
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้เป็นตัวแสดงนำ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top