uphold

แปลว่า


vt สนับสนุน
ความหมายเหมือนกับ: aid , back , support
คำที่เกี่ยวข้อง: ค้ำจุน

คำที่มี "uphold" ในคำ


upholding adj (นักแสดง) ซึ่งเป็นตัวประกอบ
ความหมายเหมือนกับ: aidingค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top