upheaval

แปลว่า


n การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดปัญหา
ความหมายเหมือนกับ: disturbance
n การถูกรบกวน
คำที่เกี่ยวข้อง: การถูกก่อกวน
n การยกตัวของเปลือกโลก (ทางธรณีวิทยา)
ความหมายเหมือนกับ: eruption
n ความวุ่นวาย
ความหมายเหมือนกับ: disruption , disorder , turmoil
คำที่เกี่ยวข้อง: ความไม่สงบ
n การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: convulsion , reorganise