upbeat

แปลว่า


adj มีความหวัง
ความหมายเหมือนกับ: optimistic , positive
คำที่เกี่ยวข้อง: มองโลกในแง่ดี
คำตรงข้าม: pessimistic
n จังหวะขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: prosperity;. Improvement
คำที่เกี่ยวข้อง: พัฒนาการ , ความรุ่งเรือง