unyeilding

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ท้อถอยง่าย
ความหมายเหมือนกับ: unconquerable , indomitable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งขจัดอุปสรรคออก