unworldly

แปลว่า


adj ซึ่งไม่หมกมุ่นในทางโลกีย์
ความหมายเหมือนกับ: holy , religious
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ฝักใฝ่ทางโลกีย์ , เกี่ยวกับทางธรรม
คำตรงข้าม: worldly
adj อ่อนต่อโลก
ความหมายเหมือนกับ: naive , unsophisticated , provincial
คำที่เกี่ยวข้อง: ไร้เดียงสา , ขาดประสบการณ์
adj ไม่ใช่ทางโลก
ความหมายเหมือนกับ: unearthly
คำตรงข้าม: earthly , worldly