unwary

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ระมัดระวัง
ความหมายเหมือนกับ: careless , unguarded , unprepared
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งสะเพร่า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top