unventilated

แปลว่า


adj อบอ้าว
ความหมายเหมือนกับ: airless
คำที่เกี่ยวข้อง: อากาศไม่ถ่ายเท


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top