unvarnished

แปลว่า


adj เรียบๆ
ความหมายเหมือนกับ: plain , unfinished
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่ได้ตกแต่ง
คำตรงข้าม: finished
adj ตรงไปตรงมา
ความหมายเหมือนกับ: frank , candid
คำตรงข้าม: guarded