untrue

แปลว่า


adj ไม่จริง
ความหมายเหมือนกับ: false
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นความจริง , โกหก
คำตรงข้าม: true
adj ไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: incorrect , inaccurate , wrong
คำตรงข้าม: correct , accurate
adj ไม่จริงใจ
ความหมายเหมือนกับ: unfaithful
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ซื่อสัตย์
คำตรงข้าม: faithful , honest


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top