untamed

แปลว่า


adj ไม่เชื่อง
ความหมายเหมือนกับ: wild , fierce
คำที่เกี่ยวข้อง: ดุร้าย
คำตรงข้าม: civilized
adj ที่ยังไม่ถูกค้นพบโดยมนุษย์
ความหมายเหมือนกับ: natural , raw
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่เป็นธรรมชาติ