unsubmissive

แปลว่า


adj ดื้อรั้น
ความหมายเหมือนกับ: unyielding
คำที่เกี่ยวข้อง: มีทิฐิ , หัวดื้อ
คำตรงข้าม: handleable , agreeable , cooperative