unsettled

แปลว่า


adj ที่รู้สึกไม่มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: unpredictable , unstable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: stable
adj ไม่สงบ
ความหมายเหมือนกับ: excited , furious
คำตรงข้าม: calm , relaxed


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top