unsettled

แปลว่า


adj ที่รู้สึกไม่มั่นคง
ความหมายเหมือนกับ: unpredictable , unstable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ไม่สบายใจจากการเปลี่ยนแปลง
คำตรงข้าม: stable
adj ไม่สงบ
ความหมายเหมือนกับ: excited , furious
คำตรงข้าม: calm , relaxed