unrelatedly

แปลว่า


adv โดยไม่คำนึงถึง
ความหมายเหมือนกับ: irrespectively
คำที่เกี่ยวข้อง: โดยไม่เอาใจใส่


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top