unravel

แปลว่า


vi แก้ออก
ความหมายเหมือนกับ: unwind
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ไข , แก้
vt แก้ออก
ความหมายเหมือนกับ: unwind
คำที่เกี่ยวข้อง: แก้ไข , แก้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top