unprintable

แปลว่า


adj ที่ไม่สามารถออกตีพิมพ์ได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่หยาบคายเกินกว่าที่จะตีพิมพ์ได้
คำตรงข้าม: printatable