unpolluted

แปลว่า


adj ซึ่งดื่มได้
ความหมายเหมือนกับ: potable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งทำให้สดชื่น
adj ซึ่งไม่มีมลทิน
ความหมายเหมือนกับ: unsoiled
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีมลทิน , ซึ่งบริสุทธ , ซึ่งไม่ด่างพร้อย
คำตรงข้าม: blemished , polluted