unpleasing

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ดึงดูดใจ
ความหมายเหมือนกับ: ugly
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีเสน่ห์
คำตรงข้าม: handsome , nice-looking
adj ไม่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: uninviting
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นที่ปรารถนา
คำตรงข้าม: attractive


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top