unplanned

แปลว่า


adj ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: natural , unconscious , instinctive
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นไปเอง , ซึ่งเกิดขึ้นเอง , โดยสัญชาตญาณ
คำตรงข้าม: studied , cautious
adj ซึ่งไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: unintentional , inadvertent , unintended
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า , ซึ่งบังเอิญ , ซึ่งไม่ได้ตั้งใจ
คำตรงข้าม: designed