unnoticeable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่สะดุดตา
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นเป้าสายตา , ซึ่งไม่เป็นที่สังเกต , ซึ่งไม่เด่น
คำตรงข้าม: conspicious , noticeable