unmoving

แปลว่า


adj ซึ่งอยู่นิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: still , stationary
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เคลื่อนไหว , ซึ่งไม่ขยับเขยื้อน
คำตรงข้าม: movable , changeable
adj ซึ่งไร้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: still , stagnant
adj ซึ่งไม่เคลื่อนไหว
ความหมายเหมือนกับ: still , dead , stagnant
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งนิ่งสนิท , อยู่กับที่
adj นิ่ง
ความหมายเหมือนกับ: dormant , still
คำที่เกี่ยวข้อง: หยุดนิ่ง , ไม่เคลื่อนไหว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top