unmixed

แปลว่า


adj แบบเพียวๆ (ใช้กับการดื่มเหล้า)
คำที่เกี่ยวข้อง: แบบไม่ผสมน้ำ
คำตรงข้าม: diluted , mixed
adj บริสุทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: pure
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เจือปน
adj บริสุทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่มีสารอื่นเจือปน , สะอาด , ไร้มลทิน , ไม่ผสม
adj ไม่เจือปน (เครื่องดื่ม)
ความหมายเหมือนกับ: pure , undiluted
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่ผสม
adj ซึ่งไม่เจือปน
ความหมายเหมือนกับ: pure , absolute
คำที่เกี่ยวข้อง: บริสุทธิ์
คำตรงข้าม: diluted