unluckiness

แปลว่า


n โชคร้าย
ความหมายเหมือนกับ: trouble
คำที่เกี่ยวข้อง: ความอาภัพ , เคราะห์ร้าย
คำตรงข้าม: good luck , good fortune