unlovely

แปลว่า


adj ซึ่งไม่มีชีวิตชีวา
ความหมายเหมือนกับ: ugly , tasteless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่น่ามอง


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top