unison

แปลว่า


n ความพร้อมเพรียงกัน
ความหมายเหมือนกับ: unity
คำที่เกี่ยวข้อง: ความสอดคล้องกัน , ความเข้ากันได้
คำตรงข้าม: oppisite


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top