unhurt

แปลว่า


adj ปลอดภัย
ความหมายเหมือนกับ: uninjured , safe
adj ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ความหมายเหมือนกับ: unscathed , undamaged , safe
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เป็นอันตราย , ปลอดภัย
คำตรงข้าม: harmed
adj ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ
ความหมายเหมือนกับ: uninjured
คำตรงข้าม: injured , hurt