unhappy

แปลว่า


adj เสียใจ
ความหมายเหมือนกับ: miserable
คำที่เกี่ยวข้อง: เศร้าใจ , เศร้า , โศกเศร้า
คำตรงข้าม: happy
adj โชคร้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: ี่
คำตรงข้าม: happy


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top