ungracious

แปลว่า


adj ไม่สุภาพ
ความหมายเหมือนกับ: discourteous , uncivil , gruff , rough , surly
คำที่เกี่ยวข้อง: วางปึ่ง , หยาบคาย , ไม่มีมารยาท
คำตรงข้าม: courteous