unfolding

แปลว่า


n การเผชิญหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม)
ความหมายเหมือนกับ: confrontation
คำที่เกี่ยวข้อง: การประจันหน้า (กับฝ่ายตรงข้าม)