unfearing

แปลว่า


adj ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง
ความหมายเหมือนกับ: confident , self-assured , self-reliant
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมั่นใจในตนเอง , ซึ่งกล้าแสดงออก , ซึ่งไม่เกรงกลัว