unfavorable

แปลว่า


adj ซึ่งไม่น่าพอใจ
ความหมายเหมือนกับ: undesirable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่เป็นไปตามคาด , ซึ่งไม่เป็นผล
คำตรงข้าม: favorable