unfaithfulness

แปลว่า


n การทรยศ
ความหมายเหมือนกับ: falseness , treasury
คำที่เกี่ยวข้อง: การโกง , การทุจริต
คำตรงข้าม: fidelity , faithfulness