unethical

แปลว่า


adj ซึ่งผิดศีลธรรมจรรยา
ความหมายเหมือนกับ: immoral , base
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีจรรยา , ซึ่งไร้จรรยาบรรณ
คำตรงข้าม: ethical