unemotional

แปลว่า


adj ซึ่งไร้อารมณ์
ความหมายเหมือนกับ: emotionless
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่มีอารมณ์ , ซึ่งไร้ความรู้สึก
คำตรงข้าม: emotional , passible