uneconomical

แปลว่า


adj ที่ไม่ทำกำไร
ความหมายเหมือนกับ: unprofitable
คำตรงข้าม: profitable
adj ที่ฟุ่มเฟือย
คำตรงข้าม: economical