unearthly

แปลว่า


adj ไม่เกี่ยวกับโลกมนุษย์
ความหมายเหมือนกับ: ungodly , eerie , ghostly , spooky , supernatural , uncanny
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ , เหนือธรรมชาติ , ประหลาดพิกล