undressed

แปลว่า


adj ซึ่งเปลือยเปล่า
ความหมายเหมือนกับ: unclad , unclothed
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
คำตรงข้าม: clad , clothed
adj ซึ่งไม่ได้จัดเตรียมเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: undecorated
คำที่เกี่ยวข้อง: ธรรมดา
คำตรงข้าม: decorated
adj ซึ่งสวมใส่เสื้อผ้าแบบลำลอง
ความหมายเหมือนกับ: casual , unpolished
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแต่งกายอย่างไม่เป็นทางการ
คำตรงข้าม: deliberate , polished