undraped

แปลว่า


adj ที่ไม่มีอะไรปิด
ความหมายเหมือนกับ: bald , bare , unroofed , exposed
คำที่เกี่ยวข้อง: เปลือย
คำตรงข้าม: covered


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top