undoing

แปลว่า


n ความหายนะ
ความหมายเหมือนกับ: destroyer
คำที่เกี่ยวข้อง: การทำลายล้าง , ตัวบ่อนทำลาย
คำตรงข้าม: support , help