undersized

แปลว่า


adj ซึ่งเตี้ยแคระ
ความหมายเหมือนกับ: small , tiny
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งแคระเเกร็น
adj ซึ่งเตี้ยแคระ
ความหมายเหมือนกับ: small , tiny
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเตี้ยแคระ